Den nye bo-enhed Ilasiaq

ilasiaq

På baggrund af evalueringen af Mælkebøtten, og de erfaringer det har givet, er det konstateret, at der er et stort behov for flere anbringelsessteder til de børn, der ikke kan sendes hjem igen til forældrene på grund af sociale problemer i hjemmet. Der mangler anbringelsessteder, og børn der har været igennem en social udredning bor i Mælkebøtten længere tid end nødvendigt, så derfor har Mælkebøtten længe haft et stort ønske om, at udvide med foreløbigt en bo-enhed tilknyttet Mælkebøtten.

Villum Fonden, der er den ene af Velux Fondene, har i 2010 tilkendegivet økonomisk støtte med knap 4,8 millioner kroner, der skal anvendes til etablering af 1 bo-enhed for socialt udsatte børn og unge, og noget af driften de første to år.

Der er tale om et døgntilbud til de børn fra 3 -17 år der på grund af sociale problemer i hjemmet ikke længere kan bo hos forældrene. Det er omsorgssvigtede børn og unge, der endnu ikke er blevet ekstremt behandlingskrævende, men har behov for trygge rammer i ”familielignende” bo-enheder. Det er primært kun børn der har været anbragt i Mælkebøtten og været igennem en udredningsperiode der tilbydes denne foranstaltning. Grunden til at aldersgrænsen er så bred skyldes, at søskende skal have mulighed for at bo sammen.

malet gris