Bliv Mælkebøtte Fadder - Om virksomhedsfadderskab
Du kan vælge at blive individuel fadder som privatperson, virksomhedsfadder eller indbetale engangsbeløb.

 

Virksomhedsfadderskab
Din virksomhed kan blive fadder for Mælkebøttecentret.
Virksomheden betaler et årligt bidrag på:
USD 838,-
EURO 672,-
DKK 5.000,-

 

Hvad støtter du ved fadderskab?

Du kan med dit bidrag være med til at hjælpe omsorgssvigtede børn og unge i Grønland, så de kan bevare deres fristed i byen. Det er her, mange børn søger hjælp, når der er massive sociale problemer i hjemmet med vold, druk og seksuelt misbrug.

Ved at blive fadder for Mælkebøttecentret støtter du disse forskellige tiltag fra Mælkebøttecentret og vores indsatser her på vores hjemmeside:

 • Børne og Ungehuset Mælkebøtten, som har 2 afdelinger, et værested for alle børn og unge samt døgnafdelingen, hvor der er plads til 9 anbragte børn, læs mere her
 • Bo-enheden Ilasiaq, læs mere her
 • Bo-enheden Allu, læs mere her Børnefolkekøkkenet, læs mere her

Ved at støtte vores institutioner og afdelinger, støtter du blandt andet:

 • Ture og arrangementer for bl.a. omsorgssvigtede børn og unge, blandt andet til vores hus “Seqineq” i Kapisillit (bygd ved Nuuk) og sommerferie til Danmark.
 • Gratis mad til sultende børn.
 • Rådgivning og vejledning af omsorgssvigtede børn og unge
 • Terapi af og social og psykologisk udredning af omsorgssvigtede børn og unge
 • Udbud af kompetenceudvikling og efteruddannelse internt og eksternt
 • Forebyggelse af omsorgssvigt af børn og unge Samarbejde om forskning indenfor omsorgssvigt af børn og unge
 • Såfremt du ikke ønsker at fortsætte som fadder, kan du til enhver tid opsige dit fadderskab.

Vi kan desværre ikke refundere det resterende beløb af det, du har indbetalt i indeværende år. 

 

Hvordan betaler jeg?

Indbetaling kan ske via:

 • Betalingsservice,
 • Paypal

  Vil du også gerne tage et ansvar og gøre en forskel? Så giv et bidrag til Mælkebøttecentret.

  Beløb:


 • Netbank: Konto i Grønlandsbanken: 6471 7774777
 • IBAN nr.: GL5764710007774777 SWIFT: GRENGLGX