Video

Se videoen om 12-årige Lana Frederiksen, der gennemførte NuukKapTour 2020 og hør hendes fantastiske historie om det kæmpe stykke arbejde der lå forud for turen, hendes viljestyrke samt den glæde og sejr det var for hende, at gennemføre det mål hun havde sat sig for. I Mælkebøttecentret er vi meget stolte af Lana og hendes præstation. Hun er et flot forbillede for andre børn og unge.

Videoen er blevet til i samarbejde med Grønlandsbanken, som også har sponsoreret videoen.

Velkommen

Børne- og Ungehuset Mælkebøtten er en kombination af et kreativt aktivitetscenter og værested og et krisecenter for børn.

Formålet er dels at forbedre vilkårene for omsorgssvigtede børn og unge for herigennem at forebygge yderligere omsorgssvigt, og dels at give alle børn i Nuuk gode og kreative stimuli og oplevelser i værestedet.